Serdecznie witamy na portalu Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lublińcu. Mamy nadzieję na to, że dzięki tej stronie będziecie Państwo mogli swobodnie korzystać z wszystkich zamieszczanych tu materiałów, na bieżąco zapoznawać się z aktualnościami, kontaktować z pracownikami Poradni.

Zespół Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej pracuje w autonomicznych grupach, posiadających swoisty styl pracy i specjalizację: - Zespół ds. dziecka - Dział logopedyczny - Zespół ds. młodzieży - Dział zawodowy

Wyświetl mapę

Adres:
Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec
tel./fax (34) 356-29-66  
kom. 785 926 040
e-mail: sekretariat@pppplubliniec.pl

https://www.facebook.com/Publiczna-Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna-w-Lubli%C5%84cu-1483921198576551/?ref=bookmarks

Dyrektor PPP-P w Lublińcu informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Lublińcu Nr 523/CI/2020 z dnia 22.10.2020 r.,i decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu w okresie od 26.10-15.11.2020 r., Poradnia przechodzi w tryb pracy zdalnej (pracownicy pedagogiczni). Ponadto w okresie od 23.10-15.11.2020 r. ulegają zawieszeniu zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz zajęcia w ramach rządowego programu "Za Życiem"

Służbowe adresy mailowe do pracowników pedagogicznych podane są w zakładce aktualności

                                                               mgr Alicja Kamińska

                                                                      Dyrektor PPP-P / Koordynator WOKRO 

                                                                                                                                                    

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Lublińcu czynna w godz 7:30 - 18:00.

Sprawy urzędowe prosimy załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub korespondencyjną.
Istnieje również możliwość złożenia dokumentów (w zaklejonej kopercie) do wiszącej na parterze budynku (wejście główne) skrzynki odbiorczej pod numerem 5 (bez uzyskania potwierdzenia odbioru), ewentualnie do skrzynki umieszczonej bezpośrednio przed wejściem do siedziby Poradni (lokal nr26).

Obowiązujące w Poradni druki są wystawione przed siedzibą Poradni, są także dostępne w zakładce "wzory dokumentów do pobrania".

Rodzicu/Opiekunie !
Przed wizytą Twojego dziecka w Poradni obowiązkowo wypełnij "ankietę wstępnej kwalifikacji" oraz "zgodę na badanie" - druki znajdują się przed siedzibą Poradni. 

Wykonywanie badań będzie związane ze ścisłym przestrzeganiem ustalonej procedury bezpieczeństwa. W trosce o bezpieczeństwo klientów jak i pracowników uprzejmie prosimy o respektowanie ustalonych w procedurze zasad. 

Z Inspektorem Ochrony Danych w Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, można się skontaktować poprzez e- mail:

iod@starostwo.lubliniec.gov.pl


  Skip course categories

  Course categories


  Skip courses

  Courses


  Skip aktualności

  Aktualności

  Picture of System Administrator
  Adresy mailowe do pracowników pedagogicznych
  by System Administrator - Saturday, 25 April 2020, 4:17 PM
   

  a.siwy@pppplubliniec.pl - rehabilitant

  d.krysiak@pppplubliniec.pl - rehabilitant

  l.bialas@pppplubliniec.pl - psycholog, doradca zawodowy

  m.barwicka@pppplubliniec.pl - pedagog, doradca zawodowy

  b.tofilska@pppplubliniec.pl - psycholog, surdologopeda, tyflopedagog

  k.mach@pppplubliniec.pl - ...

  Read the rest of this topic
  (108 words)
   
  Picture of Adrian Głąb
  Informacja
  by Adrian Głąb - Sunday, 5 January 2020, 7:09 PM
   

   

   
  Picture of Adrian Głąb
  Informacja
  by Adrian Głąb - Tuesday, 15 January 2019, 1:40 PM
   

  informacja