Szanowni Państwo!

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu jest czynna w okresie ferii zimowych i jak zawsze jest gotowa wspierać społeczność szkolną w napotykanych trudnościach, w tym w szczególności wynikających  z długotrwałej izolacji i braku kontaktów rówieśniczych. Jest to okres szczególnie trudny dla dzieci i młodzieży, ze względu na liczne ograniczenia oraz brak możliwości realizowania naturalnych potrzeb wynikających w okresu rozwojowego. Zapraszamy również do kontaktu rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży.

Jesteśmy do dyspozycji w każdym dniu roboczym od godziny 7.30 do 15.30.

Uruchamiamy na czas ferii od poniedziałku tj 4 stycznia infolinię:  numer telefonu  785 926 040. Pod wskazanym numerem codziennie między 7.30 a 15.30 dyżur pełnić będą psycholodzy i terapeuci udzielając wsparcia.

Zapraszamy również do kontaktu - nasz numer tel.  34 356 29 66; 785 926 040, pod którym dyżuruje pracownik sekretariatu, który przekieruje rozmowę do specjalisty.

Dodatkowo informujemy, iż wszystkie zaplanowane na początku roku szkolnego 2020/2021 działania są w trakcie realizacji. W sytuacji potrzeb prosimy o kontakt pod w/w numery telefonu.

Serdecznie witamy na portalu Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lublińcu. Mamy nadzieję na to, że dzięki tej stronie będziecie Państwo mogli swobodnie korzystać z wszystkich zamieszczanych tu materiałów, na bieżąco zapoznawać się z aktualnościami, kontaktować z pracownikami Poradni.

Zespół Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej pracuje w autonomicznych grupach, posiadających swoisty styl pracy i specjalizację: - Zespół ds. dziecka - Dział logopedyczny - Zespół ds. młodzieży - Dział zawodowy

Wyświetl mapę

Adres:
Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec
tel./fax (34) 356-29-66  
kom. 785 926 040
e-mail: sekretariat@pppplubliniec.pl

https://www.facebook.com/Publiczna-Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna-w-Lubli%C5%84cu-1483921198576551/?ref=bookmarks

                                                                                                                                                   

Sprawy urzędowe prosimy załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub korespondencyjną.
Istnieje również możliwość złożenia dokumentów (w zaklejonej kopercie) do wiszącej na parterze budynku (wejście główne) skrzynki odbiorczej pod numerem 5 (bez uzyskania potwierdzenia odbioru), ewentualnie do skrzynki umieszczonej bezpośrednio przed wejściem do siedziby Poradni (lokal nr26).

Obowiązujące w Poradni druki są wystawione przed siedzibą Poradni, są także dostępne w zakładce "wzory dokumentów do pobrania".

Rodzicu/Opiekunie !
Przed wizytą Twojego dziecka w Poradni obowiązkowo wypełnij "ankietę wstępnej kwalifikacji" oraz "zgodę na badanie" - druki znajdują się przed siedzibą Poradni. 

Wykonywanie badań będzie związane ze ścisłym przestrzeganiem ustalonej procedury bezpieczeństwa. W trosce o bezpieczeństwo klientów jak i pracowników uprzejmie prosimy o respektowanie ustalonych w procedurze zasad. 

Z Inspektorem Ochrony Danych w Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, można się skontaktować poprzez e- mail:

iod@starostwo.lubliniec.gov.pl


  Skip course categories

  Course categories


  Skip courses

  Courses


  Skip aktualności

  Aktualności

  Picture of System Administrator
  Adresy mailowe do pracowników pedagogicznych
  by System Administrator - Tuesday, 17 November 2020, 7:24 AM
   

  a.siwy@pppplubliniec.pl - rehabilitant

  d.krysiak@pppplubliniec.pl - rehabilitant

  l.bialas@pppplubliniec.pl - psycholog, doradca zawodowy

  m.barwicka@pppplubliniec.pl - pedagog, doradca zawodowy

  b.tofilska@pppplubliniec.pl - psycholog, surdologopeda, tyflopedagog

  k.mach@pppplubliniec.pl - ...

  Read the rest of this topic
  (117 words)
   
  Picture of Adrian Głąb
  Informacja
  by Adrian Głąb - Sunday, 5 January 2020, 7:09 PM
   

   

   
  Picture of Adrian Głąb
  Informacja
  by Adrian Głąb - Tuesday, 15 January 2019, 1:40 PM
   

  informacja