Adresaci programu: liderzy młodzieżowi i członkowie samorządów szkolnych

Cele programu:
  • Rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji, kierowania grupą skutecznego realizowania podejmowanych działań
  • Poznanie cech charakteryzujących dobrego lidera oraz wad i zalet różnych stylów kierowania
  • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się (słuchania i mówienia oraz kierowania dyskusją)
  • Poznanie asertywnych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  • Poznanie zasad planowania i organizowanie zadań

Krótki opis programu:
Program składa się z 4 części:
  1. Wprowadzenie w temat - być liderem, przywódcą. Poznanie, w trakcie praktycznego ćwiczenia, własnego stylu kierowania. Omówienie cech dobrego lidera.
  2. Poznanie zasad skutecznej komunikacji - Ćwiczenia umiejętności słuchania i mówienia, parafrazowania. Wykorzystanie ich w prowadzeniu i organizowaniu dyskusji.
  3. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach - asertywne sposoby zachowania się. Trening zachowań w sytuacjach trudnych: odmowy, wyrażania i przyjmowania krytyki, reagowania w sytuacjach zaskoczenia.
  4. Ćwiczenie umiejętności organizacyjnych - poznanie kolejnych kroków w planowaniu zadania (np. zorganizowaniu konkretnej imprezy).

Prowadzący: mgr Dorota Leśniak, mgr Liliana Białas