Adresaci programu: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych, nauczyciele, wychowawcy.

Cele programu:
  • wspieranie różnorodności,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu z grupy,
  • edukacja medialna.

Krótki opis programu: warsztat ma za zadanie zwiększenie empatii u uczniów, zachęcanie do czynnego działania w sytuacji, gdy ktoś z powodu stereotypów wykluczany jest z grupy. Ma również na celu wskazanie na różnice międzyludzkie, które mogą stać się bogactwem danej grupy, a nie powodem do wyśmiewania i dyskryminowania.

Prowadzący: mgr Barbara Jerominek - Tofilska, mgr Marzena Barwicka.