Adresaci programu: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Cele programu:
  • diagnoza poziomu stresu i podatności na stres,
  • poszerzenie wiedzy na temat objawów i konsekwencji stresu,
  • zapoznanie się z technikami antystresowymi - min. techniki oddechowe, trening Jacobsona, wizualizacje, ćwiczenia fizyczne i masaże,
  • ćwiczenia poznawcze – przeprogramowania niekorzystnych zachowań i nastawień.
Krótki opis programu: program ma na celu poszerzenie wiedzy na temat stresu i jego wpływu na nasze funkcjonowanie. Dzięki diagnozie własnego poziomu stresu każdy uczestnik ma możliwość zwiększenia wglądu w własną podatność na stres oraz rozpoznania obszarów, które są największymi stresorami. Istotną częścią warsztatu są zajęcia praktyczne – trening relaksacyjny oraz zapoznanie z różnymi prostymi technikami antystresowymi, które można z łatwością stosować poza zajęciami – w domu i szkole.

Prowadzący: mgr Liliana Białas, mgr Dorota Leśniak.