Adresaci programu: uczniowie - członkowie samorządu szkolnego gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Krótki opis programu: Program ma na celu rozwój umiejętności współdziałania w grupie, skutecznego komunikowania się, rozwijania umiejętności organizacyjnych.
Program składa się z 4 części:
  1. Wprowadzenie w temat- być liderem, przywódcą . Poznanie, w trakcie praktycznego ćwiczenia, własnego stylu kierowania. Omówienie cech dobrego lidera
  2. Poznanie zasad skutecznej komunikacji- Ćwiczenie umiejętności słuchania i mówienia, parafrazowania. Wykorzystanie ich w prowadzeniu i organizowaniu dyskusji.
  3. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach – asertywne sposoby zachowania się. Trening zachowań w sytuacjach trudnych: odmowy, wyrażania i przyjmowania krytyki, reagowania w sytuacji zaskoczenia.
  4. Ćwiczenie umiejętności organizacyjnych- poznanie kolejnych kroków w planowaniu zadania (np. zorganizowaniu konkretnej imprezy).

Prowadzący: mgr Liliana Białas, mgr Dorota Leśniak.