Adresaci programu: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum.

Krótki opis programu: program ma na celu pobudzenie motywacji do podejmowania zadań twórczych w zakresie własnej pracy dydaktycznej oraz ukształtowanie pozytywnego stosunku wobec przejawów twórczej aktywności uczniów. Zadaniem programu jest także wyposażyć nauczycieli w podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii twórczości. Nauczyciele są uczestnikami ćwiczeń, rozwijają myślenie twórcze. Otrzymują materiały z propozycjami ćwiczeń do wykorzystania w pracy z uczniami.

Prowadzący: mgr Liliana Białas, mgr Dorota Leśniak.