Adresaci programu: uczniowie gimnazjum *

Cele programu:
  • ukazanie wagi decyzji wyboru zawodu w życiu człowieka,
  • przedstawienie wyboru zawodu jako procesu mającego swe korzenie w dzieciństwie,
  • ukazanie uczniom roli zainteresowań, uzdolnień, umiejętności, cech charakteru i temperamentu w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
  • zapoznanie uczniów ze światem zawodów – przedstawienie głównych grup zawodów,
  • uświadomienie znaczenia stanu zdrowia i zapoznanie z podstawowymi informacjami na temat przeciwwskazań zdrowotnych,
  • zapoznanie z systemem szkolnictwa oraz szkołami i kierunkami kształcenia w regionie.
Prowadzący: mgr Liliana Białas, mgr Marzena Barwicka

Uwagi*:
  • Modyfikacja programu przeznaczona jest także dla uczniów gimnazjum specjalnego.
  • Program może być przeprowadzony w formie kilku spotkań lub jednorazowych warsztatów.