Adresaci programu: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.

Cele programu:
  • opanowanie technik szybkiego uczenia się,
  • opanowanie techniki szybkiego czytania,
  • wzrost umiejętności twórczego rozwiązywania problemów,
  • wzrost umiejętności wielopłaszczyznowego spojrzenia na dane zagadnienie,
  • wzrost giętkości umysłowej,
  • wzrost umiejętności współpracy,
  • wzrost motywacji do nauki,
  • wzrost samooceny ucznia,
  • podwyższenie wyników w nauce.

Krótki opis programu: wprowadzenie ucznia w nowoczesne techniki uczenia się, ćwiczenie szybkiego czytania oraz budowanie kompetencji w zakresie twórczego myślenia jest krokiem w stronę optymalizacji czasu nauki oraz pobudzania ciekawości poznawczej uczniów i ich motywacji do uczenia się.

Prowadzący: mgr Barbara Jerominek - Tofilska, mgr Marzena Barwicka.