Adresaci programu: wersja dla rodziców lub dla nauczycieli.

Cele programu:
  • ukazanie wpływu korzystania z internetu i komputera na rozwój psychiczny, społeczny, intelektualny, moralny i fizyczny dzieci i młodzieży,
  • ukazanie różnych form zagrożeń w interencie,
  • ukazanie niebezpiecznych treści w internecie,
  • zapoznanie się z różnymi formami cyberprzemocy rówieśniczej,
  • ukazanie na czym polega mechanizm uzależnienia od internetu i komputera – symptomy, fazy uzależnienia, jak diagnozować i jak przeciwdziałać,
  • ukazanie roli mediów – wywołanie dyskusji czy media wyzwalają czy hamują kreatywność człowieka ?
Krótki opis programu: program ma na celu ukazanie szans i zagrożeń jakie niosą ze sobą współczesne media - w tym komputer i Internet. Odbiorcy otrzymują rzetelną informacją na temat zagrożeń - niebezpiecznych form i treści dla rozwoju dzieci i młodzieży oraz wpływu mediów na sferę intelektualną, fizyczną, moralną, społeczną i psychiczną. Pokazany jest także mechanizm uzależnienia – jego fazy oraz podstawowe możliwości diagnozy. Omówione zostaje także zagadnienie, na ile media wyzwalają, a na ile hamują kreatywność człowieka.

Prowadzący: mgr Liliana Białas.