Adresaci programu: Rady Pedagogiczne

Krótki opis programu: Szkolenie obejmuje wiadomości z zakresu rozpoznawania Zespołu Aspergera i jego charakterystycznych objawów, funkcjonowania dziecka z ZA w szkole/przedszkolu, sposobów przyswajania przez niego wiedzy. W drugiej części nauczyciele poznają metody pomocne w organizacji lekcji oraz sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.

Prowadzący: mgr Dorota Leśniak