Adresaci programu: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum.

Krótki opis programu: program ma na celu ukazanie uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat dziecka zdolnego. Oprócz części teoretycznej, w której nauczyciele zapoznają się z wiedzą dotyczącą rozwoju uzdolnień, modeli i typów uzdolnień następuje także cześć praktyczna - polegająca na wypracowaniu repertuaru pomysłów na zagospodarowanie potencjału dziecka zdolnego w czasie lekcji w szkole. Nauczyciele otrzymują opracowane materiały – w tym kwestionariusz do pomiaru zdolności dziecka oraz informacje o różnych programach i metodach pracy z dzieckiem zdolnym.

Prowadzący: mgr Liliana Białas, mgr Dorota Leśniak.