Adresaci programu: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.

Cele programu:
  • zapoznanie z zagadnieniem stresu,
  • uwrażliwienie na symptomy związane ze stresem płynące z ciała,
  • wskazanie na pozytywne i negatywne skutki stresu,
  • nauczenie technik relaksacyjnych i sposobów walki ze stresem.

Krótki opis programu: program wpisuje się w szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną, buduje kompetencje w zakresie konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, zapobiega zaburzeniom związanym z przetrwałymi stanami napięć nerwowych.

Prowadzący: mgr Barbara Jerominek - Tofilska.