Adresaci programu: nauczyciele.

Cele programu:
  • diagnoza poziomu stresu i podatności na stres,
  • poszerzenie wiedzy na temat objawów i konsekwencji stresu,
  • zapoznanie się z technikami antystresowymi - min. techniki oddechowe, trening Jacobsona, wizualizacje, ćwiczenia fizyczne i masaże,
  • ćwiczenia poznawcze – przeprogramowania niekorzystnych zachowań i nastawień.
Krótki opis programu: program ma na celu poszerzenie wiedzy na temat stresu i jego wpływu na nasze funkcjonowanie, a szczególnie relacje z uczniami, innymi pracownikami szkoły i obowiązkami związanymi z wykonywaniem zawodu nauczyciela. Dzięki diagnozie własnego poziomu stresu każdy uczestnik ma możliwość zwiększenia wglądu w własną podatność na stres oraz rozpoznania obszarów i czynników, które są największymi stresorami. Istotną częścią warsztatu są zajęcia praktyczne – trening relaksacyjny oraz zapoznanie z różnymi prostymi technikami antystresowymi, które można z łatwością stosować w domu i szkole. Ważnym elementem jest poznanie technik poznawczych obniżających poziom stresu w pracy.

Prowadzący: mgr Liliana Białas, mgr Dorota Leśniak