Adresaci programu: rodzice uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Cele programu:
  • poznanie podstawowych przepisów prawa dotyczących organizacji systemu doradztwa zawodowego w szkole – w tym tworzenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,
  • zapoznanie z etapami planowania kariery zawodowej – ćwiczenia,
  • poznanie koncepcji osobowości zawodowej Hollanda i wykorzystanie jej założeń w pracy z uczniem,
  • przekazanie informacji o dostępnych dla wszystkich nauczycieli testach badających predyspozycje zawodowe,
  • przedstawienie informacji o szkołach, zawodach i tendencjach na rynku pracy,
  • baza ćwiczeń i różnych form pracy z zakresu orientacji zawodowej na poszczególnych przedmiotach szkolnych.

Prowadzący: mgr Liliana Białas.