Adresaci programu: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.

Cele programu:
  • ukazanie możliwości nie obciążającego rozwiązywania konfliktów,
  • nauczenie zaspakajania własnych potrzeb w sposób nie raniący innych,
  • nauczenie współpracy w grupie,
  • uwrażliwienie na manipulację ze strony innych,
  • nauczenie obrony własnego zdania.

Krótki opis programu: program poprzez symulacje oraz wymianę doświadczeń uczestników oraz prowadzącego uczy nie agresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w grupie. Pokazuje również różnicę pomiędzy asertywnością, agresją i uległością. Ma na celu kształtowanie pozytywnych postaw społecznych. Program wpływa pozytywnie na rozwój emocjonalny oraz społeczny młodego człowieka, uczy współdziałania i współpracy w zespole.

Prowadzący: mgr Barbara Jerominek - Tofilska, mgr Marzena Barwicka.