Adresaci programu: uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Krótki opis programu: zajęcia mają na celu lepsze wykorzystanie potencjału każdego ucznia oraz szybsze i bardziej efektywne uczenie się. W trakcie programu uczniowie poznają techniki zapamiętywania i sposoby ich wykorzystania na materiale szkolnym. Program zawiera także ćwiczenia rozwijające funkcje poznawcze – koncentrację uwagi, pamięć wzrokową, wyobraźnię, myślenie indukcyjne i dywergencyjne. W trakcie programu uczniowie będą mieli okazję zbadać dominujące u siebie modalności oraz sposoby ich wykorzystania w procesie zapamiętywania i uczenia się. Dzięki uczestnictwie w zajęciach:
  • uczeń posiada usystematyzowane informacje na temat sposobów zwiększania efektywności uczenia się (odżywianie, otoczenie, pozycja przy nauce, prawidłowe oświetlenie, czas, przerwy itp.),
  • uczeń zna kilka technik szybkiego uczenia się,
  • uczeń zna dominujące u siebie modalności i sposoby wykorzystania ich w nauce szkolnej,
  • uczeń stosuje poznane mnemotechniki i sposoby przyspieszonego uczenia się w nauce szkolnej, co zwiększa efektywność i tempo uczenia się.

Prowadzący: mgr Liliana Białas, mgr Dorota Leśniak.