Adresaci programu: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum.

Krótki opis programu: program ma na celu poszerzenie kompetencji wychowawczych nauczycieli w zakresie komunikacji z uczniami a szczególnie wykorzystanie technik asertywnych do radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. Zadaniem programu jest także wyposażyć nauczycieli w podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii komunikacji.

Prowadzący: mgr Liliana Białas, mgr Dorota Leśniak.