Adresaci programu: Logopedzi z terenu powiatu lublinieckiego.

Krótki opis programu: Spotkania będą odbywały trzy razy w roku w środy w godzinach 1600 - 1800 w następujących dniach:
  • 16.10.2013 - odwołane z powodu choroby pani logopedy. Termin zastępczy zostanie podany w późniejszym terminie,
  • 12.02.2014,
  • 14.05.2014.
Podczas spotkań uczestnicy będą mogli wymieniać się doświadczeniami, dzielić się trudnościami na jakie napotykają się w codziennej pracy.
Tematyka zależy od potrzeb osób biorących udział w grupie wsparcia.

Prowadzący: mgr Katarzyna Mach - Juźwik