Nasi specjaliści

mgr Alicja Kamińska - Dyrektor -  pedagog, terapeuta rodzinny, terapeuta systemowy, edukator, specjalista ds. kształcenia ustawicznego na odległość

mgr Jadwiga Radziemska - Pobudejska -  pedagog, surdopedagog,oligofrenopedagog

mgr Anna Kopyciok - psycholog

mgr Renata Kotas - psycholog, surdopedagog

mgr Joanna Moch - pedagog, logopeda, neurologopeda

mgr Dorota Leśniak - psycholog kliniczny, oligofrenopedagog, specjalista ds autyzmu i zespołu Aspergera

mgr Alicja Jaskmanicka - pedagog, doradca zawodowy

mgr Aleksandra Graca - pedagog, oligofrenopedagog, specjalista ds. autyzmu i zespołu Aspergera

mgr Liliana Białas - psycholog, doradca zawodowy, oligofrenopedagog

mgr Marzena Barwicka - pedagog, doradca zawodowy, socjoterapeuta

mgr Katarzyna Mach - Juźwik - logopeda

mgr Sylwia Kacprzycka  - logopeda

mgr Aldona Siwy - rehabilitant, oligofrenopedagog, terapeuta SI

mgr Barbara Jerominek - Tofilska - psycholog, logopeda, surdologopeda, tyflopedagog

mgr Joanna Sroczyńska - pedagog, surdopedagog

mgr Dominika Krysiak - rehabilitant 

Last modified: Friday, 9 November 2018, 6:44 PM