Gmina Boronów

Gmina

Rodzaj placówek

Placówka

Stat.

Adres

Telefon

e-mail

Dyrektor placówki

Kod pocztowy, miejscowość

Ul. nr

Boronów

Przedszkola

Przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie

Publiczna

42 – 283, Boronów

Poznańska 2

34 – 353 92 89

zpo_boronow@op.pl

Bożena Ledwoń

Przedszkole Prywatne Krzyś

Niepubliczna

42 – 283, Boronów

Wojska Polskiego 6

34 – 341 11 41

roczornik@agentpzu.pl

Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie

Publiczna

42 – 283, Boronów

Poznańska 2

34 – 353 92 89

zpo_boronow@op.pl

Bożena Ledwoń

Gimnazja

Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie

Publiczna

42 – 283, Boronów

Poznańska 2

34 – 353 92 89

zpo_boronow@op.pl

Bożena Ledwoń

Ponadgimnazjalne

Last modified: Thursday, 19 March 2015, 7:49 AM