Gmina Herby

Gmina

Rodzaj placówek

Placówka

Stat

Adres

Telefon

e-mail

Dyrektor placówki

Kod pocztowy, miasto

Ul. nr

Herby

Przedszkola

Przedszkole w Zespole Szkół Oświatowych w Herbach

Publiczna

42 – 284, Herby

Katowicka 6

34 – 357 40 25

zpoherby@o2.pl

Malgorzata Francik

Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Olszynie

Publiczna

42 – 284, Herby

Szkolna 4

34 – 357 40 26

spolszyna1@poczta.onet.pl

Beata Halemba

Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Hadrze

Publiczna

42 – 714, Lisów

Szkolna 29

34 – 357 12 22

sphadra@interia.pl

Dorota Wrzesień

Przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Lisowie

Publiczna

42 – 714, Lisów

Szkolna 2

34 – 357 12 18

gimlisow@interia.pl

Katarzyna Adamik

Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Hadrze

Publiczna

42 – 714, Lisów

Szkolna 29

34 – 357 12 22

sphadra@interia.pl

Dorota Wrzesień

Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Herbach

Publiczna

42 – 284, Herby

Katowicka 6

34 – 357 40 25

zpoherby@o2.pl

Malgorzata Francik

Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Lisowie

Publiczna

42 – 714, Lisów

Szkolna 2

34 – 357 12 18

gimlisow@interia.pl

Katarzyna Adamik

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Zespole Placówek Oświatowych w Olszynie

Publiczna

42 – 284, Herby

Szkolna 4

34 – 357 40 26

spolszyna1@poczta.onet.pl

Beata Halemba

Gimnazja

Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Herbach

Publiczna

42 – 284, Herby

Katowicka 6

34 – 357 40 25

zpoherby@o2.pl

Malgorzata Francik

Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Lisowie

Publiczna

42 – 714, Lisów

Szkolna 2

34 – 357 12 18

gimlisow@interia.pl

Katarzyna Adamik

Ponadgimnazjalne

Last modified: Thursday, 19 March 2015, 7:51 AM