Gmina Kochanowice

Gmina

Rodzaje placówek

Placówka

Stat.

Adres

Telefon

e-mail

Dyrektor placówki

Kod pocztowy, miasto

Ul. nr

Kochanowice

Przedszkola

Przedszkole w Zespole Szkół w Lubecku

Publiczna

42 – 700, Lubliniec

Lipska 21

34 – 356 29 09

gimlubecko@op.pl

Monika Kukowka

Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kochcicach

Publiczna

42 – 713, Kochanowice

Parkowa 45

34 – 353 36 30

zspkochcice@wp.pl

Krzysztof Bal

Przedszkole w Zespole Szkół w Kochanowicach

Publiczna

42 – 713, Kochanowice

Szkolna 1

34 – 353 33 66

zskochanowice@kochanowice.pl

Joanna Grus-Blacha

Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kochcicach

Publiczna

42 – 713, Kochcice

Parkowa 45

34 – 353 36 30

zspkochcice@wp.pl

Krzysztof Bal

Szkoła Podstawowa Publiczna

Publiczna

42 – 713, Kochanowice

Lubliniecka 7

34 – 353 33 66

zskochanowice@kochanowice.pl

Joanna Grus-Blacha

Szkoła Podstawowa im. K. Damrota w Zespole Szkół w Lubecku

Publiczna

42 – 700, Lubliniec

Lipska 21

34 – 356 29 09

gimlubecko@op.pl

Monika Kukowka

Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół w Kochanowicach. Filia

Publiczna

42 – 700, Jawornica

Szkolna 2

34 – 353 33 66

zskochanowice@kochanowice.pl

Joanna Grus-Blacha

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kochanowicach

Publiczna

42 – 713, Kochanowice

Szkolna 1

34 – 353 33 66

zskochanowice@kochanowice.pl

Joanna Grus-Blacha

Gimnazja

Gimnazjum w Zespole Szkół w Lubecku

Publiczna

42 – 700, Lubliniec

Lipska 21

34 – 356 29 09

gimlubecko@op.pl

Monika Kukowka

Gimnazjum w Zespole Szkół w Kochanowicach

Publiczna

42 – 713, Kochanowice

Szkolna 1

34 – 353 33 66

zskochanowice@kochanowice.pl

Joanna Grus-Blacha

Last modified: Thursday, 19 March 2015, 7:53 AM