Gmina Koszęcin

gmina

Rodzaje placówek

placówka

stat

Adres

Telefon

e-mail

Dyrektor placówki

Kod pocztowy, miejscowość

Ul, nr

Koszęcin

Przedszkola

Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rusinowicach

Publiczna

42 – 711, Rusinowice

Kolejowa 9

34 – 357 05 27

zsprusinowice@wp.pl

Przedszkole im Kubusia Puchatka w Sadowie

Publiczna

42 – 700, Lubliniec

Spółdzielcza 1

34 – 356 13 71

puchatek.sadow@interia.pl

Przedszkole Strzebin

Publiczna

42 – 286, Koszęcin

1 Maja 29

34 – 357 00 87

przedszkole@strzebin.pl

Przedszkole Pod Dębem w Koszęcinie

Niepubliczna

42 – 286, Koszęcin

Szkolna 4

34 – 357 62 70

U Cioci Mariolki, Przedszkole niepubliczne, Badora M.

Niepubliczna

42 – 286, Koszęcin

Leśna 2

784 895 615

„Leśne Ludki” Punkt przedszkolny

Niepubliczna

42 – 288, Strzebin

Powstańców Śląskich 34

697 656 564

Prywatne Przedszkole nr 1 im. Św. Tereski od Dzieciątka Jezus w Koszęcinie

Niepubliczna

42 – 286, Koszęcin

Księdza W. Gąski 31a

34 – 352 44 19

Podstawowe

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Koszęcinie

Publiczna

42 – 286, Koszęcin

Sobieskiego 7

34 – 357 63 64

sekretariat@sp.koszecin.pl

Szkoła Podstawowa

Publiczna

42 – 286, Koszęcin

Sobieskiego 6

34 – 357 63 64

sekretariat@sp.koszecin.pl

Szkoła Podstawowa im. J. Ligonia w Zespole Szkół w Strzebiniu

Publiczna

42 – 288, Strzebiń

Lompy 9

34 – 357 00 78

sp.strzebin@poczta.fm

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prusinowicach

Publiczna

42 – 711, Rusinowice

1 Maja 29

34 – 357 05 25

zsprusinowice@wp.pl

Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowiu

Publiczna

42 – 700, Lubliniec

Powstańców 72

34 – 352 44 58

szkpodstsadow@interia.pl

Szkoła Podstawowa w Sadowie. Filia

Publiczna

42 – 700, Lubliniec

Szkolna 27

Gimnazja

Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół w Koszęcinie

Publiczne

42 – 286, Koszęcin

Sobieskiego 7

34 – 357 67 87

gimn1koszecin@interia.pl

Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Zespole Szkół w Strzebiniu

Publiczna

72 – 288, Strzebin

Lompy 9

34 – 357 00 78

strzebin_gimnazjum@interia.pl

Krystyna Musiał

Ponadgimnazjalne

Last modified: Thursday, 19 March 2015, 7:54 AM