Gmina Pawonków

Gmina

Rodzaje placówek

Placówka

stat

Adres

Telefon

e-mail

Dyrektor placówki

Kod pocztowy, miejscowość

Ul. nr

Pawonków

Przedszkola

Przedszkole Gwoździany

Publiczna

42 – 772, Gwoździany

Lubliniecka 7

34 – 353 48 05

gabriela-swoboda@wp.pl

Gabriela Swoboda

Przedszkole Kośmidry

Publiczna

42 – 772, Pawonków

Lubliniecka 50

34 – 353 48 05

przedszkolekosmidry@onet.eu

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisowicach

Publiczna

42 – 700, Lubliniec

Mickiewicza 22

34 – 356 57 70

sp.lisowice@gmail.com

Irena Kazek

Przedszkole Samorządowe Łagiewniki Małe

Publiczna

42 – 772, Pawonków

Lubliniecka 33

34 – 353 46 15

przedszkolelm@gmial.com

Danuta Schoder

Przedszkole im. Pluszowego Misia w Pawonkowie

Publiczna

42 – 772, Pawonków

Lubliniecka 18

34 – 353 44 08

przedpaw@o2.pl

Ilona Parys - Małczak

Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Gwoździanach

Publiczna

42 – 700, Lubliniec

Lubliniecka 5

34 – 353 48 52

spgwozdziany@poczta.fm

Monika Deneko

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki

Publiczna

42 – 772, Pawonków

Lubliniecka 16

34 – 353 40 27

szkopa@vp.pl

Małgorzata Wieczorek

Szkoła Podstawowa

Publiczna

42 – 772, Kośmidry

Szkolna 3

34 – 353 42 94

tesakop@interia.pl

Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach Małych

Publiczna

42 – 772, Pawonków

Lubliniecka 30

34 – 353 47 09

szkola.podstawowa.lagiewniki.male@neostrada.pl

Aleksandra Gorgoś

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Lisowicach

Publiczna

42 – 700, Lubliniec

Mickiewicza 22

34 – 356 57 70

sp.lisowice@gmail.com

Irena Kazek

Gimnazja

Gimnazjum Publiczne w Pawonkowie

Publiczna

42 – 772, Pawonków

Szkolna 1

34 – 353 40 81

gimlagiewniki@op.pl

Krzysztof Chłobus

Ponadgimnazjalne

Last modified: Thursday, 19 March 2015, 7:59 AM