Gmina Woźniki

Gmina

Rodzaj placówek

Placówka

status

Adres

Telefon

e-mail

Dyrektor placówki

Kod pocztowy, miejscowość

Ul. nr

Woźniki

Przedszkola

Przedszkole w Szkole Podstawowej w Ligocie Woźnickiej

Publiczna

42 – 289, Woźniki

Szkolna 5

34 – 367 30 61

spligota@op.pl

Mariola Kuliś

Przedszkole

Publiczna

42 – 287, Lubsza

Główna 91

34 – 357 90 95

przedszkolepsary@op.pl

Bożena Zok

Przedszkole

Publiczna

42 – 289, Woźniki

Lompy 5

34 – 357 30 33

Przedszkole.wozniki@wp.pl

Ewelina Gawlik

Przedszkole

Niepubliczne

42 – 289, Woźniki

Ogrodowa 5

32 – 357 30 33

Niepubliczne Przedszkole w Kamieńskich Młynach

Niepubliczne

42 – 289, Woźniki

Szkolna 10

34 – 357 97 63

szkolamlyny@interia.pl

Podstawowe

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kamieńskich Młynach

Niepubliczna

42 – 289, Woźniki

Szkolna 10

34 – 357 97 63

szkolamlyny@interia.pl

Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej

Publiczna

42 – 289, Woźniki

Szkolna 5

34 – 367 30 61

spligota@op.pl

Mariola Kuliś    

Szkoła Podstawowa

Publiczna

42 – 287, Kamienica

Częstochowska 42

34 – 357 95 28

Szkoła Podstawowa

Publiczna

42 – 287, Psary

Główna 91

34 – 357 90 39

psary_sp@op.pl

Klaudia Sosnowska

Szkoła Podstawowa im . J. Lompy

Publiczna

42 – 287, Lubsza

Szkolna 1

34 – 357 90 33

splubsza@gmail.com

Szkoła Podstawowa J. Lompy w Woźnikach

Publiczna

42 – 289, Woźniki

Powstańców Śląskich 7

34 – 357 34 70

szkolawozniki@wp.pl

Aldona Hryciuk

Gimnazja

Gimnazjum w Psarach

Publiczna

42 – 289, Lubsza Śląska

Główna 89

34 – 356 60 94

gim.psary@gazeta.pl

Lucyna Brdąkała

Gimnazjum w Woźnikach

Publiczna

42 – 289, Woźniki

Florianem 18a

34 – 352 12 29

gim.wozniki@wp.pl

Jolanta Ordon

Gimnazjum w Niepublicznej Szkole w Kamieńskich Młynach

Niepubliczna

42 – 289, Woźniki

Szkolna 10

34 – 357 97 63

szkolamlyny@interia.pl

Ponadgimnazjalne

Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Publiczne

42 – 287, Psary

Głowna 91

34 – 357 3397

lopsary@interia.pl

Last modified: Thursday, 19 March 2015, 7:59 AM